Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi XXXI edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi XXXI edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi XXXI edycja

realizowanym w okresie od 31.10.2019 r. do 21.01.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 października 2019 r.

Program kursu:
   1. Zasady organizacji świetlicy. Plan pracy i rozkład dnia świetlicy.
   2. Scenariusze, gry i zabawy oraz zajęcia plastyczne i artystyczne w pracy świetlicy szkolnej.
   3. Organizacja czasu wolnego w świetlicy.
   4. Praca z dziećmi: zdolnymi, z trudnościami w uczeniu się, znudzonymi, niepełnosprawnymi psychoruchowo, z ADHD, nadpobudliwym, agresywnymi itp.
   5. Agresja i przemoc. Konflikt w grupie – jak go rozwiązać?
   6. Praktyczne wskazówki wprowadzania dyscypliny w grupie.
   7. Kształcenie i doskonalenie pracy nauczyciela świetlicy. Awans zawodowy.
   8. Wypalenie zawodowe – jak mu zapobiec.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!