Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi V edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi V edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 5 października 2015 r. do 5 kwietnia 2016 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca do nauki ale również zabawy. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”

 1. Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania. Praca nad ciałem, głosem i przestrzenią. Zajęcia teatralne wykorzystują naturalną skłonność dziecka do zabawy i naśladowania. Ocena jury na podstawie prac plastycznych/sprawozdań przesłanych do jury konkursu.
 2. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę (prace plastyczne, test wiedzy…). Ocena jury na podstawie prac przesłanych do jury konkursu.
 3. Pogadanka z uczniami na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, zgromadzonych pamiątek i zdjęć. Wymienienie środków lokomocji, którymi poruszały się dzieci. Wykorzystanie mapy Polski/świata do zaznaczenia miejsc odwiedzanych podczas podróży wakacyjnych. Ocena jury na podstawie prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 4. Zorganizowanie w ramach tygodnia Harrego Pottera (bądź innego, wybranego przez szkołę bohatera) konkursu na wykonanie czarodziejskiej różdżki i czapki. Ocena na podstawie prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 5. Rozmowa nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci (szczególne uczulenie na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania). Ocena na podstawie prac/sprawozdań przesłanych do jury konkursu.
 6. Przeprowadzenie szkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem ZOO Jana Brzechwy. Konkurs można rozwinąć o prace plastyczne. Ocena na podstawie prac plastycznych/zdjęć/sprawozdań przesłanych do jury konkursu.
 7. Uczyć, bawić, wychowywać. Pogadanka z uczniami nt. roli świetlicy szkolnej. Ocena na podstawie prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 8. Zorganizowanie przez pracowników świetlicy szkolnej dnia wspólnego czytania pod nazwą Czytanie łączy pokolenia. Szkoła może zaprosić rodziców i dziadków do wspólnego czytania wybranych pozycji z dostosowaniem do wieku uczniów. Ocena na podstawie prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 9. Przygotowanie przez pracowników świetlicy szkolnej opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce. Ocena na podstawie pisemnych opinii przesłanych do jury konkursu.
 10. Zorganizowanie, w ramach tygodnia Polska Złota Jesień, ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/zdjęć/prac plastycznych pt. Jesienny spacer dla uczniów, gdzie wygranego wyłonią uczniowie poprzez głosowanie. Ocena na podstawie zdjęć/prac plastycznych oraz zestawienia głosów, przesłanych do jury konkursu.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”, który w okresie od 05.10.2015 r. do 05.01.2015 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 30 września 2015 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy świetlic szkolnych, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Jury zachęca szkoły do dokumentowania, wykonanych w ramach konkursu prac, w materiały fotograficzne, plastyczne/pisemne opracowania uczniów również zarejestrowanych elektronicznie na DVD lub CD etc.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać poprzez stronę http://konkursy.spe.edu.pl do jury sukcesywnie do dnia 5 kwietnia 2016 r.
 • Adres jury konkursu „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”.: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@przyjazna-swietlica.pl
 • Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 30 września 2015 r.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz